งานแก้ไขและงานเขียนภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิชาการ

เผยแพร่งานเขียนต้นฉบับของคุณในวารสาร หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรืองานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของคุณ โดยใช้ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพสูง ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ อ่านง่าย เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา 100% เรามีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิชาการในทวีปเอเชีย พร้อมทั้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในประเทศไทยและประสบการณ์การทำงานกับนักวิจัยไทยมาอย่างยาวนาน

“บริษัทนี้อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งเป็นประเทศที่ผมอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ตัวผมเองเกิดในอเมริกา ผมรักประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นพิเศษกับประเทศนี้ ผมได้ใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอยู่นานมาก ซึ่งผมเคารพในความทุ่มเทและการทำงานหนักของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ผมเรียนภาษาไทยด้วยครับ และแน่นอนว่าผมชอบอาหารไทยมาก (ข้าวซอยและส้มตำเป็นเมนูโปรดของผม) ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ช่วยคุณเผยแพร่และส่งเสริมผลงานทางวิทยาศาสตร์ของคุณ”

Dr.  Adam Goulston ผู้ก่อตั้ง/เจ้าของบริษัท Scize

งานแก้ไขบทความทางวิทยาศาสตร์ บทความทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ

เราเขียนหรือแก้ไขงานเขียนต้นฉบับภาษาอังกฤษของคุณ รวมถึงเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่

 • ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 • การติดต่อสื่อสาร
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR), การสร้างคุณค่าร่วม (CSV), สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
 • วัฒนธรรม ภาษา และอัตลักษณ์
 • การพัฒนาเศรษฐกิจ
 • เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • การจ้างงาน
 • ระบาดวิทยา
 • พลังงานสีเขียว
 • การให้บริการสุขภาพ
 • การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจัย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) / องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NPO)
 • จิตเวชศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การทำงานจากที่ไหนก็ได้ และการทำงานแบบไฮบริด
 • การสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ธุรกิจขนาดเล็ก
 • การพัฒนาสังคม
 • สังคมศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ความยั่งยืน
 • การสาธารณสุขทางไกล และการแพทย์ทางไกล
 • การเดินทางและการท่องเที่ยว
 • ความเท่าเทียมทางเพศ
 • สอบถามเราเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ

การแก้ไขงานเขียนต้นฉบับ 3 ระดับ สำหรับการส่งวารสาร

Scize การแก้ไขขั้นสูงสุด Scize การแก้ไขแบบมาตรฐาน Scize การพิสูจน์อักษร
ตรวจสอบการใช้ภาษาโดยละเอียด: การสะกด ไวยากรณ์ โครงสร้าง ธรรมชาติของภาษาอังกฤษ
แก้ไขสารบัญภาพและตาราง
แก้ไขข้อมูลอ้างอิง
แก้ไขคำศัพท์เฉพาะตามสายงาน
ตรวจสอบว่างานเขียนต้นฉบับเป็นไปตามข้อกำหนดของวารสาร
จัดรูปแบบงานเขียนต้นฉบับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
ให้ความคิดเห็นและคำแนะนำเพื่อปรับปรุงเนื้อหาและตรรกะของบทความ
แก้ไขรอบที่ 2 ฟรี
การแก้ไขรอบสุดท้ายสำหรับคำถาม/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ออกใบรับรองการแก้ไขภาษาอังกฤษพร้อมลงนาม
ใช้เวลาดำเนินการนานเท่าใด ≤5,000 คำ, 7 วันทำการ ≤5,000 คำ, 6 วันทำการ ≤5,000 คำ, 5 วันทำการ
อัตราค่าบริการ (มีบริการด่วน) $0.16/คำ $0.12/คำ $0.08/คำ

งานเขียนและข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์

การเขียนเนื้อหาและคำโฆษณา

หากความต้องการของคุณไม่ใช่เพียงแค่ให้ผู้คนอ่านผลงานของคุณเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในที่สุด คุณจะต้องเขียนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ ซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากเราที่นี่ โดยเราสามารถให้บริการดังต่อไปนี้และอื่น ๆ

 • คำโฆษณาและเนื้อหาผ่านเว็บ
 • บล็อกเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ – SEO
 • โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์และเอกสารแผ่นพับ
 • ข้อความโฆษณา
 • กรณีศึกษา
 • แนวทางการจัดการ
 • การจัดการอีเมล

งานเขียนทางวิทยาศาสตร์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ในบางครั้งคุณอาจต้องการการแก้ไขบทความทางวิทยาศาสตร์ (ไปที่นี่) หรือหากงานของคุณกำลังจะนำออกเผยแพร่ หรือเผยแพร่ไปแล้ว เราสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ให้คุณได้:

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ใน EurekAlert!
 • การเผยแพร่งานวิจัยของสถาบัน
 • รายงานประจำปี
 • อีเมลจดหมายข่าว
 • การสื่อสารกับผู้บริจาคและผู้ให้ทุน

About this company

Scize Group LLC

Scize ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารงานด้านวิทยาศาสตร์ของคุณไปทั่วโลก

ช่องว่างที่อยู่ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสาธารณะ เราเชื่อว่ามันเป็นช่องว่างแห่งการสื่อสาร เราจะเป็นผู้เชื่อมต่อช่องว่างนั้นให้คุณเอง

บริษัทของเราตั้งอยู่ในทวีปเอเชียและเป้าหมายของเราคือมุ่งเน้นมาที่เอเชีย เราได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ภาษา และการตลาด ในการเชื่อมโยงแนวคิดดี ๆ กับผู้ที่ต้องการรับฟังอยู่เสมอ

Scize owner's profile

Dr. Adam Goulston,
PsyD, MBA, MS, MISD, CPRW, ELS

คุณ Adam ได้รับการศึกษาในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เขาเริ่มก่อตั้งบริษัท Scize ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นฐานในการทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์/นักวิชาการชาวเอเชียที่มีความมุ่งมั่นมากมาย ที่นี่คือบริษัทที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์กรพัฒนาเอกชน เขาเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์แบบเปิด การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต และการเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านจิตวิทยา สาขาจิตวิทยามนุษย์และองค์การ
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)
 • ปริญญาโทสาขาการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ (เทียบเท่าศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต วารสารศาสตร์
 • บรรณาธิการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสาขาชีววิทยาศาสตร์ (ELS)
 • นักเขียนเรซูเม่มืออาชีพที่ผ่านการรับรอง (CPRW)

Scize clients

Corporations, NGOs, SMBs, researchers

Contact Us


Scroll to Top